20190208daiichiasahi02.jpg 本家 第一旭 たかばし本店・外観_H31.02.08撮影